Blog lifestylowy

Na szybko w Opolu

Na szybko w Opolu

Będąc przejazdem w Opolu, na pewno nie można
odmówić sobie spaceru bulwarem wzdłuż starego koryta Odry – Młynówką. Zwłaszcza
wieczorem, gdy mieniący się w oświetleniu obiektów i refleksach wody, pejzaż
przypomina fragment Wenecji ( ten bliżej lądu ).
Na Młynówce znajduje się również słynny most spacerowy,
zwany mostem groszowym lub zielonym mostkiem. Jest to secesyjny
most zbudowany w 1903 roku. Nazwę nadano mu od pobieranej dawniej opłaty za przejście w
wysokości jednego grosza. Dziś jest mostem westchnień, na którym zakochani opolanie ( i nie tylko oni ) wieszają na dowód swej dozgonnej miłości metalowe kłódki, niektóre mają po kilkadziesiąt lat.
Jeśli chodzi o inne atrakcje, to na pewno warto zobaczyć
pozostałość Zamku Piastowskiego – Wieżę Piastowską, po której wszyscy rozpoznają Opole. Bo to przecież znak Festiwalu Opolskiego. 
Trzeba koniecznie iść na rynek by poczuć atmosferę dawnego, bogatego Opola , a to za sprawą  wzniesionego w stylu neorenesansowym w 1936 roku Ratusza (obecnie siedziba
Urzędu Miasta). Na rynku jak na rynku, restauracje, bary a już niedługo będą ogródki. Polecam Jadłodajnię w dobrym stylu i z dobrym „żarełkiem” za naprawdę przystępną cenę i zaraz obok lokal Warki z dobrym piwem i bardzo miłą obsługą.  Resztę zobaczycie jak odwiedzicie miłe Opole.  Bo to, … fajne miasto jest , jak powiedziałaby Kasia F. 

The fast in Opole
As passing in Opole, you certainly can not deny the boulevard walking along the old riverbed of the Oder – Młynówka. Especially in the evening when the light iridescent reflections of objects and water, landscape resembles a fragment of Venice (the one closer to the mainland).
For Młynówka is also famous walking bridge, called the bridge or green bridge. It is a nouveau bridge built in 1903. The name was given to him from the charge levied once the transition of one penny. Today is the bridge of sighs, where the love of Opole (and not only them) hang on proof of his undying love metal padlock, some are after a few decades.
As for other attractions, it is definitely worth seeing residue Piast Castle – Piast Tower, after which we all recognize Opole. Because this is a sign of Opole Festival.
It is necessary to go to the market to get a feel of the old, rich Opole, due to a built in neo-Renaissance style in 1936, the Town Hall (now the headquarters of the City). In the market for a market, restaurants, bars and soon will be a garden. I recommend cafeteria in style with a good „grub” for a really affordable price, and right next to the local Warka with good beer and very friendly service. The rest will see how nice visiting Opole. Because it … is a cool city, and would say Cathy F.

Opole wczesną wiosną
 Opole early spring

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial