Blog lifestylowy

Fundusze europejskie na lata 2014 – 2020

Fundusze europejskie na lata 2014 – 2020

 

Fundusze europejskie to środki finansowe przeznaczone na wspieranie i restrukturyzację gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. Perspektywa finansowa dla Polski na lata 2014 – 2020 jest bardzo korzystna. Nasz kraj jest głównym beneficjentem i ma przyznane 82,5 mld euro pomocy unijnej.

 

 

dotacje unijne dla Polski 2014 - 2020

 

 

 Fundusze europejskie na lata 2014 – 2020:

 • Regionalne Programy Operacyjne ( RPO ) – zostały utworzone dla każdego województwa i obejmują wszystkie sfery gospodarki w skali regionu. Większość środków finansowych na dotacje pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 – wspiera rozwój infrastruktury transportowej, ochronę środowiska, ochronę dziedzictwa kulturowego, odnawialne źródła energii,
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 – wspiera prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii, działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – wspiera zatrudnienie i mobilność pracowników, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, wzmacnianie sprawności i efektywności państwa,
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – wspiera inwestycje w zakresie poszerzania dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno – komunikacyjnych, zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno – informacyjnych w usługach (np. e-administracja, e-kultura, e-zdrowie),
 • Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa – projekty realizowane w ramach partnerstwa przygranicznego,
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – wspiera inwestycje w zakresie restrukturyzacji gospodarstw rolnych, rozwój przedsiębiorczości, tworzenie grup producenckich, przetwórstwo produktów rolnych, rolnictwo ekologiczne,
 • Rejestr Usług Rozwojowych – PARP – jednym z kluczowych elementów jest Rejestr Usług Rozwojowych prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W nim znajdzie się informacja o podmiotach świadczących usługi rozwojowe oraz o ich ofercie. Dzięki temu każdy zainteresowany przedsiębiorca (instytucja ) lub osoba dorosła będzie mogła wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb.

 

 

dotacje unijne dla Polski na lata 2014 - 2020
zdjęcie: http://www.kcfe.pl/

 

Jak pozyskać fundusze europejskie ?

Chcąc pozyskać fundusze europejskie najlepiej zgłosić się do działających na rynku firm, które świadczą kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania środków z dostępnych funduszy unijnych oraz funduszy krajowych. Podmioty te świadczą również usługi doradcze oraz szkoleniowe. Przykładem jest tu Krajowe Centrum Funduszy Europejskich Sp. z o.o. z Lublina. Firma ta posiada ofertę skierowaną przede wszystkim dla przedsiębiorców, podmiotów publicznych i rolników. Chcąc skorzystać z usługi, możemy liczyć m.in. na:

 • wybór najlepszego źródła finansowania inwestycji,
 • weryfikacja istniejących dokumentów,
 • sporządzenie dokumentów aplikacyjnych,
 • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dotacje.

Dzięki pomocy i wsparciu profesjonalistów, pozyskanie dotacji unijnych nie będzie problematyczne, a my będziemy mogli zawalczyć o wysokie dofinansowanie z Unii Europejskiej.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial